COĞRAFİ KONUMU: Gaziemir ilçesi İzmir’in 11 km. güneyinde, İzmir-Aydın karayolu üzerinde yer almaktadır. Çatalkaya Dağı’nın eteğinde bulunan ilçenin yüzölçümü 59,720 dekar olup, denizden yüksekliği 114 metredir. Batı ve kuzeybatısında Çatalkaya Dağı, doğu ve kuzeydoğusunda Nif (Kemalpaşa) Dağları uzantısı, kuzeyinde Karabağlar, güneyinde Menderes İlçesi ve Görece Köyü ile çevrilidir. İlçede genellikle Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağmurlu geçer. Bitki örtüsü zeytin, tütün ve tahıl, yükseklerde ise çam, mersin ve meşe ağacı vardır. İlçenin içinden geçen Maşatlık Deresi ile kuzey doğusundan geçen Yobaz Deresi Karabağlar’da birleşerek Melez Çayı adını alır. TARİHÇESİ: Gaziemir ilçesi günümüzden 350-400 yıl kadar önce Konya yöresinden gelen yörük aşiretleri tarafından kurulmuştur. Aşiret reisinin adının Seyda Ahmet olması nedeni ile buraya Seydiköy denilmiştir. Seydibaba’nın ölümünden sonra mezarı köyün batısında bir tepenin eteğine yapılmıştır. Bundan sonra mezarı; gerek aşiret halkı, gerekse buraya sonradan yerleşen Rumlar tarafından bir ziyaret yeri haline getirilmiştir. Bu gelenek halen devam etmektedir. Yörük aşireti hayvancılık yanı sıre boş bulunan araziyi tarla, bağ, bahçe haline getirmişlerdir. Tarlalar çok, nüfus az olduğundan buralarda çalıştırılmak üzere Ege adalarından Rumlar getirilmiştir. Buradaki toprakların verimliliğini gören Rumlar ücret olarak toprak istemişlerdir. Toprağın çokluğu nedeniyle bu istekleri köy halkı tarafından kabul edilmiştir. Böylece burada toprak sahibi olan Rumlar buraya yerleşmeye başlamışlardır. Kilise, kuyumcular çarşısı, konsolosluk, şaraphane ve yağ fabrikaları kurmuşlardır. Ayrıca İzmir’in zengin Rum aileleri tarafından buradaki bağ ve bahçeler satın alınmış ve sarfiye yeri olarak kullanılmıştır. Böylece toprağın büyük bir bölümü Rumların eline geçmiş ve burası bir Rum köyü haline dönüştürülmüştür. Rumların Seydiköy’e yerleşmeleri Kurtuluş Savaşı’nın sonlarına kadar devam etmiştir. 9 Eylül 1922’de Türk Ordusu’nun İzmir’e gelmesiyle buradaki Rumlar Yunan askerleriyle birlikte Yunanistan’a gitmişlerdir. Bundan sonra ilçe hemen hemen boş kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Sakarya, Kadeş ve Gülcemal gemileriyle mübadele yoluyla Türkiye’ye gelen Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni Türkler Seydiköy’e yerleşmişlerdir. Gaziemir isminin nereden geldiği hakkında günümüze kadar gelen bir hikaye vardır. Rivayetlere göre bundan 400 yıl kadar önce İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasından olan İmamı Birgivi Hazretleri İstanbul seyehati dönüşü Menemen’de vefat etmiş. Birgi kasabasında defnedilmek üzere müritlerinin omuzlarında götürülürken Gaziemir civarına gelindiğinde öğlen vakti olmuş. Burada abdest almak ve öğle namazını kılmak üzere su aranmış fakat bulunamamış. Bu arada İmamı Birgivi Hazretleri tabuttan elini çıkararak müritleri arasında bulunan Emin isimli kişiye “Kaz Emir” diye hitap etmiş. Gösterdiği yer kazıldığında su bulunmuş. Bu bölgeye “Kaz Emir” ismi verilmiş ve zamanla “Gaziemir” şekline dönüşmüş. 1960 yılından sonra ilçe resmi olarak bu ismi almıştır.